Follow us:

Mystery Shopping the Heartland

din Europa Centrală până în Asia Centrală

4Service înfiinţată în 2001, este una dintre cele mai dinamice şi inovative agenţii de Clienți sub acoperire din Europa (veziharta zonelor acoperite).

Începând cu 2014, ne desfăşurăm activitatea prin intermediul reţelei de peste 150.000+ de clienţi sub acoperire în 42 de ţări din Europa Centrală şi de Est, Balcani, Transcaucazia şi Asia Centrală, precum şi în alte regiuni.

Clienţii 4Service consideră serviciile pentru clienţi ca fiind avantajul lor cheie faţă de concurenţă şi investesc în clienții sub acoperire pentru a susţine standardele înalte şi uniformitatea serviciilor în toate sucursalele companiei (veziclienții).

All reviews
Analiza pieței
Camere de supraveghere ascunse și clienți sub acoperire în inspectarea centrelor de îngrijire
Camerele de supraveghere ascunse și vizitele cumpărătorilor sub acoperire pot deveni, anul viitor, o componentă a unui nou sistem de inspectare a centrelor de îngrijire și a îngrijirii la domiciliu din Anglia. Noua...
20.01.2014
Terry White Chemists - farmacia anului în Australia
Farmacia Terry White Chemists din ora ș ul australian Lavington se află pe primul loc dintre 161 de farmacii din Australia. Proprietarul farmaciei, Jeff Nelson a men ț ionat, după ce a câ ș tigat...
04.12.2013
All news
Ştiri
Merry Christmas and Happy New year!
Merry Christmas and Happy New year!
31.12.2013
4Service – o fereastră spre Europa pentru furnizorii americani de cumpărături sub acoperire
În perioada 24-26 septembrie, anul 2013, 4Service Scheduling (reprezentan ț ă a grupului 4Service) a sponsorizat conferin ț a anuală a Asocia ț iei Furnizorilor de Cumpărături sub Acoperire din America de Nord (Mistery Shopping Providers...
08.11.2013
Aspecte ale activității de servicii și ale loialității clienților
La 11 octombrie 2013 4Service Group a organizat cu succes, la restaurantul de artă Șliapa (Pălăria), un mic dejun de afaceri cu tematica „Managementul serviciilor și loialitatea clienților”, pentru reprezentanții sectorului electrocasnice, electronice și comunicații mobile...
21.10.2013
4Service și-a prezentat serviciile în fața reprezentanților ucraineni ai sectorului retail, în cadrul conferinței Afaceri comerciale – 2013
On July 19, Ukrainian retailers gathered at the "2013 Trade Industry Conference. Best Trade Practices". 
25.07.2013
All reviews
Impresii depre compania 4Service

P?n? acum au fost realizate peste 3000 de evalu?ri, a fost elaborat un chestionar individual conform standardele curente ale companiei noastre, au fost prezentate rapoarte periodice privind...
Read a review

?n activitatea sa, compania 4Service Ucraina se conformeaz? integral principiilor fundamentale de afaceri ?i respect? ?ntotdeanua acordurile ?ncheiate cu clien?ii.
Read a review

Firma Fora colaboreaz? cu agen?ia 4Service din luna noiembrie 2011. Agen?ia ofer? tot ce este necesar pentru a asigura productivitatea ?i eficien?a programului de cump?r?turi sub acoperire.
Read a review

?n decursul colabor?rii compania a f?cut dovada stabilit??ii sale ?i s-a ar?tat un partener de afaceri de ?ncredere. Statutul profesional ridicat al companiei 4Service este confirmat de abordarea...
Read a review

Dorim s? remarc?m c? agen?ia 4Service ofer? nu doar un pachet de servicii de cump?r?turi sub acoperire de calitate, ci ?i consultan?? ?i cursuri de formare.
Read a review
All clients
Clienți