Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/4service-group.com/language/Geo.php on line 37
Piyasa araştırması

General TR

general

“Evet" cevabı 1 puan, “hayır” cevabı 1 puan

0 - 5 arası sonuçlar. Henüz başlangıçtasınız. Hizmet, şirketinizde sistematik hale getirilmemiş. Hizmet yönetim modelini dikkatlice inceleyin. Herhangi bir aşamadan başlayarak, şirketinizde hizmeti inşa edebilirsiniz. Asıl olan başlamaktır, 3 - 6 ay sonra sonuçlarını göreceksiniz.

6 - 10 arası sonuçlar. Şirketiniz, hizmet kalitesi üzerinde ciddi bir şekilde çalışıyor. Müşterileriniz iyi bir hizmet alıyor. Bu sonuçları sağlamlaştırmak için, 5 unsur ile hizmet yönetimini geliştirmek üzerine olan tavsiyeleri okuyunuz. Hangi bileşenlerin eksik olduğunu belirleyiniz. Bu görevleri ne zaman ve kimin yerine getirebileceğine karar veriniz. Size mutlu müşteriler ve iyi sonuçlar diliyoruz!

Şirketinizde hizmet kalitesinden sorumlu herhangi bir departman ya da bu pozisyonda bir eleman var mı?

Evet             Hayır

Şirketinizin müşteri hizmetleri içn standartları / ku-ralları var mı?

Evet             Hayır

Elemanlar göz önünde bulundurulmuş olan hizmet oryantasyonunu görüntülerken iyi hizmet edebilme yeteneğini de sergiliyorlar mı?

Evet             Hayır

Şirketinizin hizmet ve hizmette en iyi çalışanlar yarışması için parasal olmayan ödülleri de var mı?

Evet             Hayır

Şirketinizin hizmet için parasal bir teşviki var mı?

Evet             Hayır

Hizmette Halkla İlişkiler var mı (toplantılarda ve ku-rumsal haberlerde, hizmete değiniliyor mu, hizmet için herhangi bir ödül veya hediye var mı)?

Evet             Hayır

Şirketin süregelen temelinde, “Gizli Müşteri” programı var mı?

Evet             Hayır

Şirket, müşterilerine hizmet kalitesi hakkında fikirlerini almak için anket düzenliyor mu?

Evet             Hayır

Şirketinizde belirlenmiş hizmet hedefleri var mı? Bu hedeflere ulaşmak için herhangi bir plan ya da eylem yapıldı mı?

Evet             Hayır

Şirketteki herkes, neden hizmete ihtiyaç duyulduğunu ve bunun müşterilere, elemanlara ve işletmeye ne tür yararlar sağladığını anlıyor mu?

Evet             Hayır

4Service şirketimizin günlük çalışması; müşteriyle olan ilişkilerimiz ve dış dünya ile olan etkileşimimiz bizim temel prensiplerimiz tarafından yönlendirilir.  Bu prensipler, bizim için önemlidir; çünkü kararlarımızı ve hareketlerimizi belirler, şirketimizin gelişim stratejisini gerçekleştirmekte yardımcı olurlar.

4Service - aynı düşünceyi paylaşan insanların oluşturmuş olduğu bir ekiptir. Şirketimizin yüksek hedeflerine sadece ekip çalışmaları sayesinde ulaşılmaktadır. Şirketimizin 5 temel değeri bizim için çok önemlidir: 

4Service: Gerçekçilik, Fayda, İstek, Sevgi, Cesaret

Değerlerin Açıklaması

Cesaret

 

Bizim için cesur olmak; daha büyük hedeflere ulaşmak, yani mümkün olandan daha yüksek seviyeye çıkmaktır. Biz, yeni şeyleri denemekten korkmuyoruz.

Cesaret

İstek

 

İstekli olmamız hem insan kaynaklarımızı, hem de maddi kaynaklarımızı artırmakta, etkili olmaktadır. Biz liderliğe ulaşmak istiyoruz. Aktif olmak bizim her zamanki halimizdir.

İstek

Fayda

 

Bizim hareketlerimiz formal değildir. Her birimiz önce düşünür sonra hareket ederiz. Biz, çabalarımızın faydalı olup olmadığının farkındayız. 

Fayda

Gerçekçilik

 

Biz, kendimize ve çalıştığımız insanlara karşı dürüstüz. Biz, soruları sormaya, zor sorunları çözmeye, bilgileri paylaşmaya hazırız  ve muhattabımızdan net cevaplar bekliyoruz. İş arkadaşlarımıza güveniyoruz ve buna karşılık olarak dürüstlük bekliyoruz.

Gerçekçilik

Sevgi

 

Biz birbirimize destek oluyoruz ve anlıyoruz ki, yüksek hedeflere sadece ekip çalışmasıyla ulaşabiliriz. Biz, kendimize, iş arkadaşlarımıza ve ortaklarımıza saygı duyuyoruz. Ahlak ve insanlık prensipleri; şirketin içinde olsun, ilgilenilen dış taraflarla olsun bizim davranışımızı belirler.

Sevgi

Müşteriye önemli olduğunu nasıl hissettirebiliriz veya 4Service’den «customer service» nedir?

Customer service

4Service’den Customer Service, müşterinin memnuniyet seviyesinin artırılmasına yönelik birbirini izleyen eylemlerin belirlenmesi ile ilgili bir programdır.
Program sayesinde müşterileriniz, mal veya hizmetin onların beklentilerine uygun olduğunu hissedecekler ve gelecekte tavsiye seviyeleri de artacaktır.

Customer service (müşteri hizmeti), müşteri ile sağlam ilişkilerin kurulmasının temelidir. Böylelikle, olumlu customer experience (müşteri tecrübesi) oluşturulur ve müşterileriniz ürün veya hizmetinizi için tekrar geri gelecektir.

Ülkenizde, customer service’in neye dayanmakta olduğunu öğrenmek ister misiniz?

4Service tecrübesine göre, çoğunlukla şirketlerde customer service herkes için aynı olan ve müşterinin, belirli durumların özelliklerini göz önünde bulundurmayan hizmet talimatlarına ve standartlarına dayalıdır. Son zamanlarda hizmet standartlarının yerine getirilmesine rağmen, müşterilerin memnuniyet seviyesi oldukça düşük kalıyor. Bu demektir ki, standartlaştırılmış servis sona eriyor, şimdilik heyecan, yaratıcılık ve kişisel yaklaşım ön plana çıkıyor.

Kendi personeline katı / değişmez kurallar koymak, ve sonra da müşterilerin memnuniyet seviyesini düşük olduğundan şikayet etmek, dar görüşlü ve geleceğe dönük olmayan yöneticilerin hatasıdır.

Siz, danışmanınızın ‘Size nasıl yardım edebilirim?’ sorusunun müşterilerinizi bir anda neden kızdırdığını anlamaya çalışırken, üzgünüz hayal kırıklığına uğrayacaksınız ama, bu cümleler üç sene önce işe yaramadığı gibi şimdi de işe yaramıyor.

Çünkü customer service aşağıdaki kavramları içerir:

customer support

customer care

Customer support, müşteri ürünü seçerken ve satın alırken ona verilen hizmet desteğidir. Customer support; sadece satışlarda değil, müşteriye yardım eden kaliteli personeli de kapsar. Bu da, bütün iletişim kanallarında hızlı geri bildirimin elverişliliği sonucunu doğurur. Bütün aşamalarda mutlaka hiçbir problem olmadan ürün iadesi ve teknik destek sağlanmış olmalıdır.

Başka bir deyişle customer service; müşterinin hayatını kolaylaştıran, ürünün alınmasını veya hizmetten faydalanılmasını sağlayan şirket hizmetlerinin tümüdür.

Birçok şirkette müşteriler için iyi hizmet desteği olabilir ama bu, onların customer care seviyesinin yüksek olduğu anlamına gelmez. Çünkü customer care, her müşteriye önem verilmesi, hizmetlerin kişiselleştirilmesi ve herkese bireysel yaklaşım sergilenmesidir. Bu da, hizmet standartlarının dışına çıkılması, sürecin ‘insanlaştırılması’dır.

Müşterilerin, şirket personelleri ile başarılı bir şekilde temas kurmasının sonucunda customer experience oluşturulur. Bu da müşterinin, şirketle irtibat kurduğunda edindiği izlenimlerinin tümünü oluşturur. Tabii ki her yönetici, bu tecrübelerin olumlu olması için çabalamalıdır, çünkü o zaman şirketin olumlu tavsiye oranı ve şirketin kazancı artacaktır.

4Service şirketi müşterinin şirketle tüm aşamalarda olumlu ilişkilerin kurulmasını sağlamaktadır.

Gizli alıcı hizmeti; personel kontrolünün yapılmasına, şirkette verilen hizmet seviyelerinin değerlendirilmesi olanağını sağlar. Bu sayede, marka gelişiminin stratejisinde değişiklikler yapmak için gerekli olan bilgi edinilmiş olur.

Yaptığınız promosyonların nasıl bir etkisi olduğunu, tanıtımcılarınızın nasıl çalıştığını ve sonradan müşteride nasıl duygulara yol açtığını bilmek ister miydiniz?
Yukarıda belirtilen sorulara ve diğer sorularına cevapları POS-denetim hizmeti sayesinde elde edebilirsiniz; bu, yaptığınız promosyonların, reklam için POS-bilgilerinin başarı oranlarını alıp takip etmek ve tanıtımcılarınızın aktiviteleri ile ilgilidir.

GuestTrack hizmeti sayesinde şirket hakkında aynı yerde bütün yorumları toplayabilirsiniz ve kalitedi dönüşümlü irtibat elde edebilirsiniz. Hizmet kalitesinin hızlı bir şekilde geliştirilmesi için tek analitik penceredir.

Müşterileriniz arasında reklamcıların, nötrlerin ve eleştirmenlerin seviyelerinin belirlenmesi için NPS-yönetimi yazılımı uygulanabilmektedir. Böylelikle temel sorunuza cevap alabilirsiniz: müşterileriniz şirketinizi tavsiye edecekler mi?

Belirlenen programlar, zaman ve deneyim açısından denetlenmiştir / onaylanmıştır, çünkü 4Service şirketi 15 sene hizmet piyasasında başarılı bir şekilde gelişmektedir, ve bu süre içinde; Ukrayna, Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan’da verilen hizmetler alanında tekelci olmuştur.

Hizmet alanı her gün değişiyor.

Customer service’de yeni oyun kurallarını kabul etmeye ve kazanmaya hazır mısınız? –4Service güvenilir bir destek olacaktır.

 Kendi hizmet geleceğinizle liderler uğraşacaktır!

4Service reklam denetimi. Reklam kampanyalarının gerçekleştirilmesini kontrol etmek için mükemmel bir yol!

Ürün satışına destek sağlamak, daha çok satmak amacıyla, yeni ürünlerin müşterilerin dikkatini çekmesi için, üreticiler yeni reklam kampanyalarına daha sık başvurmaya başlamışlardır. Bu reklam kampanyalarına mutlaka tanıtımcılar, yani bir kampanyayı yürüten insanlar dahil olmalıdır. 4Service reklam denetimi, bir reklam kampanyasının nasıl geçtiğini kontrol etmenizi mükemmel bir şekilde sağlar.

Üretici neden reklam denetimi yapmalı?

Reklam denetiminin gerçekleştirilmesi için çok sayıda insan, kaynak ve zaman gerekmektedir. Bu işle uğraşan insanlar, büyük bir takım olarak iyi bir yönetici tarafından yönetilip işin en büyük kısmını yapıyorlar. Bunun gibi aktiviteler, genellikle farklı satış noktalarında aynı zamanda gerçekleştirilmiş olup, yöneticiler için kontrol ve yönetme işlerini zorlaştırıyor.

Dışarıdaki bir şirket, onun çalışanları dahil olmak üzere reklam denetimine davet edildiğinde, üretici çok sayıda avantajlara sahip olur.

Örneğin,

  1. Tanıtımcıların ne zaman, nerede iş yaptıkları, geliş ve gidiş zamanı, ve bunun gibi ayrıntıları kontrol etmesi.
  2. Bir tanıtımcının kendi görevlerini nasıl yerine getirdiği
  3. Satış noktalarında reklam için tüm gereken şeylerin bulunduğuna dair bilgi alması
  4. Plan dışında gelişen durumlarda, eksik ya da problem olduğunda, hızlı bir şekilde durumu normal haline döndürmesi

Bizim reklam denetimimiz neden iyi sonuçlar verir?

4Service şirketi, reklam denetimi gerçekleştirdiğinde üreticilerle her zaman iletişim kurar ve her şeyi detaylı bir şekilde konuşur. % 99’dan fazla bir oranda bizden bu hizmeti tekrar talep ediyorlar, çünkü:

Çok sayıda eğitimli çalışanın işe alınması ve gizli müşteri ile beraber çalışması bize gerçekten çok iyi bir şekilde, aynı anda ve büyük bir alanda kontrol gerçekleştirilmesini sağlar.

Online portal ve özel yazılım programı kullanılması, müşterinin ülkenin her alanından gerçek zamanlı bilgi almasına fırsat verir.

Bizim çalışanlarımız, satış noktalarındaki mevcut durumu öğrenmekle kalmayıp, size hizmet hakkında tavsiyeler verirler.

Tanıtımcılarımızın ziyaretleri, gerçek bilgi (ses kaydı ve fotoğraflar) toplamaya yöneliktir. Kesin bilgi, doldurulmuş anketler ve kanıtlar ile doğrulanıyor.

Reklam denetimi gerçekten iyi sonuçlar verir. Bu sonuçlar, defalarca satış noktalarında uygulanmış olup tüm Doğu Avrupa’da kontrol edilir. Yüzlerce iş ortağımız, topladığımız bilgilerin gerçek olup olmadığını inceler. Sonuca odaklanan ve işlerine çok sadık olan çalışanlarımız, size en cesur iş projeleri gerçekleştirme konusunda yardım ederler.

Reklam kampanyalarının etkisini görmek istiyor musunuz? Biz yardım ederiz!

Reklam bütçesini daha iyi bir şekilde kontrol etmek ister miydiniz? 4 Service’e ulaşın!

Tanıtımcıların çalışmalarını kontrol etmek ister misiniz? - Biz sizin için tüm gereken bilgileri sağlarız.